Basal kroppskännedom

BK

Basal kroppskännedom 

Basal Kroppskännedom är en fysioterapeutisk behandlingsmetod som introducerades i Sverige på 80-talet. Det är en kroppsbaserad terapi, där vi arbetar med både kroppsliga och själsliga aspekter. Du upptäcker, förstår och stärker dina egna inneboende resurser. Genom det skapas successivt egna möjligheter att påverka din hälsa, öka din kreativitet och göra dina egna val i livet.


I Basal Kroppskännedom ingår även meditation enligt Za Zen (Za=sitta, Zen=meditation). Syftet med meditationen är att öka din medvetna närvaro och uppnå vakenhet. Meditationen har alltså inga religiösa avseenden i vår behandling.

För vem passar BK?

Metoden har god effekt vid exempelvis långvarig smärta, stressrelaterade besvär och olika psykiska symtom som ångest, oro och nedstämdhet. Övandet i Basal Kroppskännedom kan också användas som förberedelse inför en aktivitet eller sport till att förbättra förmågan inom ett specifikt intresseområde t ex sång, golf och ridning. Metoden passar alltså för ett stort antal människor med olika förutsättningar och behov, oavsett om målet är att återställa, bibehålla eller förbättra god hälsa.  En viktig faktor för att uppnå effekt av behandlingen är din egen motivation till att ta del av och genomföra själva övningsformen.

Källa: ibk.nu


Frikort och högkostnadsskydd gäller.

Remiss underlättar samarbetet med andra behandlare men är inget krav.

Välkommen att kontakta mig!

Copyright 2021

Elisabeths fysioterapi för mental hälsa

Trandögatan 3

504 33 BORÅS


0707 69 77 50

info@elisabethsfysioterapi.se


Godkänd för F-skatt

Om besöket/behandlingen

De första besöken använder vi till att tillsammans få en förståelse för vad du har för resurser att bygga på och vad du har för belastningar där du har vinster att hämta hem genom att göra förändringar. Utifrån det gör vi en gemensam planering, med mål och delmål.


Vid individuell behandling träffas vi vanligen en gång per vecka ca 45-50 minuter per tillfälle. För att nå optimal effekt är det viktigt att du kan avsätta tid för behandling och komma kontinuerligt en gång per vecka eller det vi avtalar. Det är också en viktig del att ta hänsyn till i planeringen.


Vid gruppbehandling övar var och en utifrån de egna förutsättningarna samtidigt som man får möjlighet till gemenskap med andra gruppdeltagare. I gruppsammanhang ges även utrymme till att dela erfarenheter och upplevelser av övandet med övriga deltagare. Grupptillfällena är 1,5 timma per gång, en gång per vecka.


De behandlingsmetoder som jag mestadels använder är: Basal Kroppskännedom, Tillämpad avspänning, att tillgodose sina livsstilsfaktorer, motiverande samtal och KBT. Basal Kroppskännedom är den största av dem.


Fysioterapeutens roll

Min främsta uppgift är att stimulera intresse och vara en guide på din ”upptäckts – och utvecklingsresa”. Vi övar tillsammans genom att jag visar rörelserna och beskriver dem verbalt och med lämpliga metaforer. Jag guidar dig också både med ord och med mina händer.