Fysisk aktivitet

elisabeths

FYSIOTERAPI

för mental hälsa

Medlem  i Fysioterapeuterna

Fysisk aktivitet är nödvändigt för en god fysisk och mental hälsa. Vi är skapta för att röra på oss och de flesta av oss känner välbehag och rörelseglädje när vi utövar någon fysisk aktivitet. I samband med sjukdom, kriser och ohälsa tappar vi dock ofta bort lusten att röra på oss. När vi använder fysisk aktivitet som behandling anpassas rörelseaktiviteten utifrån dina förutsättningar och behov.


Fysisk aktivitet


Frikort och högkostnadsskydd gäller.

Remiss underlättar samarbetet med andra behandlare men är inget krav.

Välkommen att kontakta mig!

Copyright 2020

Elisabeths fysioterapi för mental hälsa

Trandögatan 3

504 33 BORÅS


0707 69 77 50

info@elisabethsfysioterapi.se


Godkänd för F-skatt

Om besöket/behandlingen

De första besöken använder vi till att tillsammans få en förståelse för vad du har för resurser att bygga på och vad du har för belastningar där du har vinster att hämta hem genom att göra förändringar. Utifrån det gör vi en gemensam planering, med mål och delmål.


Vid individuell behandling träffas vi vanligen en gång per vecka ca 45-50 minuter per tillfälle. För att nå optimal effekt är det viktigt att du kan avsätta tid för behandling och komma kontinuerligt en gång per vecka eller det vi avtalar. Det är också en viktig del att ta hänsyn till i planeringen.


Vid gruppbehandling övar var och en utifrån de egna förutsättningarna samtidigt som man får möjlighet till gemenskap med andra gruppdeltagare. I gruppsammanhang ges även utrymme till att dela erfarenheter och upplevelser av övandet med övriga deltagare. Grupptillfällena är 1,5 timma per gång, en gång per vecka.


De behandlingsmetoder som jag mestadels använder är: Basal Kroppskännedom, Tillämpad avspänning, att tillgodose sina livsstilsfaktorer, motiverande samtal och KBT. Basal Kroppskännedom är den största av dem.


Fysioterapeutens roll

Min främsta uppgift är att stimulera intresse och vara en guide på din ”upptäckts – och utvecklingsresa”. Vi övar tillsammans genom att jag visar rörelserna och beskriver dem verbalt och med lämpliga metaforer. Jag guidar dig också både med ord och med mina händer.