Motiverande samtal

Motiverande samtal

Våra livsstilsfaktorer, kost, motion och sömn och är viktiga delar för att öka vårt välmående. Som fysioterapeut har jag kunskaper för att hjälpa dig att tillgodose dessa behov och påverka ditt eget mående.

Motiverande samtal – MI - är en metod att motivera och stödja dig i en förändring du vill och behöver göra för att förbättra ditt mående. En manual finns framarbetad för att stödja personer med psykisk ohälsa att öka sin fysiska aktivitetsnivå. Denna har utvärderats och befunnits effektiv.Frikort och högkostnadsskydd gäller.

Remiss underlättar samarbetet med andra behandlare men är inget krav.

Välkommen att kontakta mig!

Copyright 2021

Elisabeths fysioterapi för mental hälsa

Trandögatan 3

504 33 BORÅS


0707 69 77 50

info@elisabethsfysioterapi.se


Godkänd för F-skatt

Om besöket/behandlingen

De första besöken använder vi till att tillsammans få en förståelse för vad du har för resurser att bygga på och vad du har för belastningar där du har vinster att hämta hem genom att göra förändringar. Utifrån det gör vi en gemensam planering, med mål och delmål.


Vid individuell behandling träffas vi vanligen en gång per vecka ca 45-50 minuter per tillfälle. För att nå optimal effekt är det viktigt att du kan avsätta tid för behandling och komma kontinuerligt en gång per vecka eller det vi avtalar. Det är också en viktig del att ta hänsyn till i planeringen.


Vid gruppbehandling övar var och en utifrån de egna förutsättningarna samtidigt som man får möjlighet till gemenskap med andra gruppdeltagare. I gruppsammanhang ges även utrymme till att dela erfarenheter och upplevelser av övandet med övriga deltagare. Grupptillfällena är 1,5 timma per gång, en gång per vecka.


De behandlingsmetoder som jag mestadels använder är: Basal Kroppskännedom, Tillämpad avspänning, att tillgodose sina livsstilsfaktorer, motiverande samtal och KBT. Basal Kroppskännedom är den största av dem.


Fysioterapeutens roll

Min främsta uppgift är att stimulera intresse och vara en guide på din ”upptäckts – och utvecklingsresa”. Vi övar tillsammans genom att jag visar rörelserna och beskriver dem verbalt och med lämpliga metaforer. Jag guidar dig också både med ord och med mina händer.