Om

Under åren som gått har jag träffat patienter med alla tänkbara besvär och funnit utmaningen i att alla är unika och har sin historia med sig.


Att hjälpa patienter att upptäcka vad de kan förändra, hjälpa dem att få till stånd en förändring och hitta strategier för att vidmakthålla förändringen är en spännande och stimulerande uppgift.


Elisabeth Karlsson, leg.fysioterapeut, BK-terapeut  och KBT-terapeut


Detta har varit min ledstjärna och vision som behandlare

Kort om Elisabeth


Legitimerad fysioterapeut (sjukgymnast) sedan 1991.

KBT-terapeut sedan 2003.


Terapeutisk kompetens i Basal Kroppskännedom för individuell- och gruppbehandling sedan 2015.

Mindfulnessinstruktör steg 1.


Specialitet: fysioterapi vid mental ohälsa, psykosomatiska- och stressrelaterade besvär.


Har arbetat som sjukgymnast inom specialistpsykiatrin på Södra Älvsborgs Sjukhus 1991 - 2015.

Lång klinisk erfarenhet av både individuella behandlingar och olika gruppbehandlingar.


Copyright 2022

Elisabeths fysioterapi för mental hälsa

Yxhammarsgatan 8-10

503 31  Borås


0707 69 77 50

info@elisabethsfysioterapi.se


Godkänd för F-skatt