Pris / Remiss / Samarbete

Pris

Individuellt besök kostar 100 kronor.


Gruppbesök kostar 50 kronor.


Om du uteblir från ett besök eller lämnar återbud senare än 24 timmar innan bokat besök får du betala hela patientavgiften. Gäller även om Du har frikort.


Remiss

Remiss underlättar samarbetet med andra behandlare men är inget krav.


Frikort och högkostnadsskydd gäller.

Välkommen att kontakta mig!

Copyright 2022

Elisabeths fysioterapi för mental hälsa

Yxhammarsgatan 8-10

503 31  Borås


0707 69 77 50

info@elisabethsfysioterapi.se


Godkänd för F-skatt

Samverkan och avtal

Jag har samverkansavtal med Västra Götalandsregionen vilket innebär att ett individuellt besök kostar 80 kr och gruppbesök 50 kr, högkostnadsskydd och frikort gäller. Du kan själv kontakta mig och få behandling utan remiss men du kan även bli remitterad från din läkare eller annan behandlare.  Ofta underlättar det samarbetet med övriga behandlare om du kommer på remiss från dem. De kan då också känna sig trygga i att du får fysioterapeutisk behandling anpassad till just dina behov.


Det finns även andra samarbetspartners, till exempel Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, som kan rekommendera behandling hos mig på grund av min kompetens inom området.